NO 色情!大画幅人像摄影 BY Jérémie Mazenq

sheyin (1)

法国摄影师Jérémie Mazenq把15名女子用大画幅相机印在黑白相纸上,少了一份惊艳,多了一份让你无法不注意的低调。

PS:由于大画幅拍摄胶片成本高,冲印麻烦,许多摄影师都不愿意用大画幅拍摄人像via :letsfilm

sheyin (2)

sheyin (3)

sheyin (4)

sheyin (5)

sheyin (6)

sheyin (7)

sheyin (8)

sheyin (9)

sheyin (10)

sheyin (11)

sheyin (12)

sheyin (13)

sheyin (14)

sheyin (15)

相关推荐

发表评论

微信扫一扫

微信扫一扫

微信扫一扫,分享到朋友圈

NO 色情!大画幅人像摄影 BY Jérémie Mazenq
返回顶部

显示

忘记密码?

显示

显示

获取验证码

Close