Dabora Silva

当前标签查找到共 1 个相关结果
吾家有女初长成 巴西完美小情人 Dabora Silva
潮流达人
吾家有女初长成 巴西完美小情人 Dabora Silva

很多人对上面这张照片相信并不陌生,她就是巴西的小天使Dabora Silva。回溯到2011年时,因为Dabora Silva受邀担任服装品牌模特儿,此组在森林间拍摄的系列形象照于网路曝光后,从此这位带著浓厚神秘色彩的巴西女孩,…